BERICHTGEVING:

Oktober 2020, het leven van een koor in coronatijd

Zoals bij alle koren in de gemeente Brummen (en dat zijn er nog al wat), kwam ook ons koor vanaf maart stil te liggen. Eerst geniet je nog wel even van al die onverwachtse vrijheid, vooral omdat met de komst van het Covid-19 virus ook het mooie weer aan kwam waaien. Maar toen we in de gaten kregen dat dit wel iets langer kon gaan duren, begonnen de koorleden elkaar toch wel merkbaar te missen. Niet alleen het zingen, maar ook de gezelligheid die altijd aanwezig is op de wekelijkse repetitieavond. Bovendien werden alle optredens gecanceld.

We namen ons dan ook voor om toch met regelmaat iets leuks te organiseren, zodat het contact niet helemaal verloren zou gaan. We startten half juli met een gezellige barbecue bij onze vaste repetitielocatie De Vroolijke Frans. Een zeer geslaagde avond met een donker randje, namelijk het afscheid van onze pianiste Annet Strijbos die, om gezondheidsredenen, ons koor heeft moeten verlaten. Iets dat door iedereen als zeer jammer werd ervaren.

Dat werd zoeken naar een nieuwe muzikant en gezien de vorige zoektocht hadden we daar een hard hoofd in. Maar wat schetste onze verbazing toen we via een tip van Merel iemand tegen kwamen op Facebook. Eén telefoontje, gevolgd door een zeer prettig gesprek en de zaak was beklonken. Arnold Slaghek heeft er heel veel zin in om de muzikale leiding van ons koor op zich te nemen. En inderdaad, even leek het er op dat we snel weer aan de slag konden. Het Covid-19 virus leek aardig onder controle.

En al moesten we dan wel uitwijken naar een, hopelijk tijdelijke, andere locatie, waar we bovendien op één avond met twee maal een half koor aan de slag kunnen, er kón eindelijk weer wat. Ook hadden we alweer twee leuke avonden op de planning staan.

Maar een tweede coronagolf stak in alle hevigheid de kop op en we vernamen dat de paar koren die inmiddels van start waren gegaan, ook alweer waren gestopt. En wij? Wij zijn niet eens aan een herstart toegekomen. De eerste ‘leuke’ avond in oktober hebben we moeten cancelen en het is nog maar de vraag of de beide volgende avonden, die in december staan gepland, door kunnen gaan, laat staan dat er gezongen kan worden.

Het lijkt erop dat het een weg wordt van lange adem, maar ondanks alles houden we de moed er in kijken we uit naar de dag dat er weer gezongen mag worden. Het koor is nog bijeen en we houden elkaar zo nu en dan via de mail op de hoogte van onze belevenissen in deze bizarre coronatijd.

Lies Harleman, voorzitter