Commissies

Binnen onze vereniging hebben we een aantal zeer actieve commissies. In elke commissie zit een bestuurslid, zodat het bestuur goed op de hoogte blijft van het reilen en zeilen binnen de commissie. Door het vormen van commissies worden leden actief betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Chic & Shanty heeft de volgende commissies;


muziek

  • De muziekcommissie; deze commissie zorgt o.a. voor de keuze van het repertoire, de keuze van het programma bij optredens, het bepalen van tekst en muziek en het onderhouden van de muziekmappen.


pr.

  • De PR-commissie; zij zorgen ervoor dat onze vereniging uitgedragen wordt. Zo worden contacten met de pers onderhouden, zodat er stukjes in de krant komen. Ook worden foto’s, flyers e.d. verzorgd en worden er nieuwe leden geworven en ontvangen. Daarnaast wordt contact gelegd met sponsoren.